Cele mai puternice voci, care ne-au făcut sâmbătă, să fim în vervă și ne-au aprins conștiința: